Spirit Way

קורסים

קורסים וסדנאות

בכל תחום נערכים קורסים.
הקורסים מיועדים לחסרי ידע בנושא ולמתקדמים, למי שרוצה ללמוד על עצמו, להעמיק את המודעות ולאלו המבקשים התפתחות והגשמה אישית.
בנוסף, מיועדים הקורסים, למי שחפץ ורוצה להפוך את הכלים למקצוע. לכל מי שיש לו אינטראקציה עם אנשים בחיי היום יום (פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אנשי כוח אדם וכו’), כלים אלו יכולים להוות עזרה בהעמקת ההבנה.

קורס לאסטרולוגיה א

קורס מבוא
 •  
 • מספר משתתפים: 10-15
 • מספר מפגשים: 16
 • אורך כל מפגש: 3 שעות אקדמיות
 •  
 • ?מה נלמד בקורס
 • מזלות ועונות, מזלות יוזמים, יציבים משתנים
 • כוכבים קרובים וכוכבים רחוקים, 5 כוכבים אישיים - קלים, 5 כוכבים סביבתיים - כבדים
 • הבתים ומשמעותם
 • נלמד על 12 המזלות - פירוט על כל מזל עם הכוכב השולט בו
 • מאפיינים, תכונות, העל והתת של כל מזל
 • 5 כוכבים אישיים, פירוט על כל אחד וההתנהגות שלו בכל מזל
 • ניתוח מפה באמצעות הכוכבים האישיים
 •  
 • חשוב לציין כי זהו קורס מבוא, אשר מכיל רק חלק מהידע. בקורס ההמשך "קורס לאסטרולוגיה ב" נלמד על הכוכבים הכבדים, זוויות, כוכבים קרמתיים וניתוח מפה על כל הכוכבים והזוויות שבה
! חדש

קורס כירולוגיה

מיועד למתחילים
הכירולוגיה מושתתת ברובה על מבנה כף היד, האצבעות וניתוח הקווים בכף היד. הקווים יוצרים מעין מפה טופוגרפית שבה יש איזורים, גבולות, שבילים ראשיים ומשניים
 •  
 • מספר משתתפים: 10-15
 • מספר מפגשים: 16
 • אורך כל מפגש: 3 שעות אקדמיות
 •  
 • ?מה נלמד בקורס
 • נלמד את עקרונות הכירולוגיה והפסיכוכירולוגיה, סמלים, סימנים ואיכויות שישמשו כאבן דרך לאיבחון
 • בקורס נערוך היכרות מעמיקה עם הקווים הראשיים, הראש, הלב והחיים
 • נלמד את הקווים המשניים: מרקורי, אפולו, חגורת ונוס
 • נעבור על הסימנים הקטנים, קווי קשר, טבעת שלמה, טבעת שבתאי, קשר אינטואיציה, קווים מיסטיים
 • נלמד על הגבעות והאצבעות לפי הפלנטות האסטרולוגיות
 • נלמד על חישובי זמנים על פי הקווים
 • נעבור על סימני בריאות בכף היד ואיתור מחלות
 •  
 • השיעורים יהיו מלווים בתרגול שוטף, הן על התלמידים והן מתוך דפים
! חדש

קורס נומרולוגיה

מיועד למתחילים
 •  
 • מספר משתתפים: 5-10
 • מספר מפגשים: 12
 • אורך כל מפגש: 3 שעות
 •  
 • ?מה נלמד בקורס
 • סקירת המספרים ומשמעותם מ- 1-10
 • שיטות חישוב של מספרי גורל - ייעוד
 • הפיכת השם למספר חד סיפרתי, משמעות מספר השם ומספר הייעוד. מספרי תנועה - אגו, עיצור - איד, שם מלא - ביטוי
 • ניתוח מפה ע"פ הצלב הנומרולוגי
 • קונפליקטים בין מספרי תנועה, שם מלא, גורל וכו
 • צירופי מספרים עם קונפליקטים ביניהם, צירופי מספרים ומשמעותם.
 • מספרים קרמתיים
 • המטריצה הנומרולוגית
 • חישובי תקופות: מחזור, שיא, אתגר בכל תקופה
 •  
 • בקורס נתרגל את כל החומר בצורה מעשית ונתקדם שלב אחר שלב בדרך לניתוח מפה נומרולוגית שלמה. ייתכן ויידרשו עוד מספר שיעורי תרגול וניתוח מפות במשותף בכיתה. כל זאת בהתאם לצורכי הכיתה
! חדש

טארוט והגורל שביניהם

מיועד למתחילים
מספר המפגשים: 6
 • מבוא לטארוט
 • הפריסות הקיימות בטארוט
 • קלפי הארקנה
 • פרשנות הקלפים
! חדש

קורס קריאה בקלפי טארוט

קורס בסיסי
מספר המפגשים: 6
 • מבוא לטארוט
 • הפריסות הקיימות בטארוט
 • קלפי הארקנה
 • פרשנות הקלפים
! חדש

קורס קריאה בקלפי טארוט

קורס בסיסי
 •  
 • מספר משתתפים: 5-10
 • מספר מפגשים: 8
 • אורך כל מפגש: 3 שעות
 •  
 • ?מה נלמד בקורס
 • רקע על הטארוט 3 מיתולוגיה, צ'אקרות ומה שביניהם
 • סוגי חפיסות שונים, חלקים לחפיסה ו-4 מפתחות לפיענוח
 • לימוד קלפי הארקנה הבכירה – הסדרה המרכזית
 • פתיחות שונות לשאלות שונות
 •  
 • חשוב לציין, כי זהו קורס בסיס. למי שמעוניין, ישנו קורס המשך של עוד 8 מפגשים, ללימוד שאר הקלפים: קלפי החצר וקלפי הארקנה הזוטרה – הסדרה המשנית
! חדש

הלימוד הנו בשיטת אחד על אחד או באופן קבוצתי