Spirit Way

עשר הספירות

עשר הספירות

עץ הספירות הוא בעצם מן תרשים על של חוקיות ברורה של הסדר האלוהי של הקיום ושל יחסי הגומלין בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין הבורא ובינינו לבין זולתנו.

מדוע עשר? בנומרולוגיה של פיתגורס ידוע המבנה הבסיסי של התשע והעשר הופך לחד ספרתי ולכן הופך לאחד. האפס הוא הכל והאינסוף והאחד הוא השלמות, כלומר השלמות היא האינסוף והאינסוף הוא השלמות.

הספירות הן בעצם קולטי אנרגיה עצומים, שלכל אחד אופי בסיסי שונה. הן נוצרו על מנת שנוכל לקלוט את אנרגיית העל השופעת מהאינסוף, ומואצלת עליהן. “האצלה” היא בעצם זרימת השפע האלוהי מהמקור העליון כלפי מטה.

אנרגיה זו זורמת לתוך הספירות והן משמשות כלי המרה בעלות תכונות ייחודיות, שלכל אחת רטט שונה ותפקיד שונה.

הספירות מייצגות את האלוהים ככלים במערכת בריאת הקוסמוס, ובו זמנית הן גם חלק מעצמות האל, המופיעות כאחדות מוחלטת, שלמות. התגלמות האל ומשהו מעוצמותו יופיעו בכל מימד ומימד בצורה שונה.

לכל ספירה ישנו שם המייצג אותה, את תכונותיה וייעודה, וניתנו לה סמלים של צבע, שם ועוד על מנת להמחיש לאדם את המסע הרוחני אותו הוא יעבור באותה ספירה.

בהכרח ישנו קשר הדוק בין הספירות לבין עצמן וכל ספירה מכילה בתוך המערך האנרגטי גם מאיכויותיהן של הספירות האחרות אך ברמת דגש שונה.

ישנו צינור נתיב בין ספירה לספירה, שיוצר הקרנה אנרגטית ויחסי גומלין מיוחדים ביניהן.

כל ספירה, מלבד הכתר, הינה גם במעמד של מקבלת אנרגיה וגם במעמד של נותנת אנרגיה.

לתוך עשר הספירות נכנסות גם אותיות הא”ב, המספרים, קלפי הטארוט, אסטרלוגיה, הצ´אקרות בגופנו ועוד. כלומר עץ החיים – עשר הספירות, מהווה בסיס לתוכו נכנסים הרבה מן הסמלים והמשמעויות שאותם אנו מכירים בחיי היום יום שלנו. מכאן שניתן היום להבין את אותו עץ שראשיתו בקבלה, במושגים הנוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו ודרכו להבין את החוקיות לבסיס קיומנו כאן בעולמנו זה.

- אירית גושר -

...שתפו עם העולם

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on pinterest