Spirit Way

עשר הספירות

עשר הספירות

עץ הספירות הוא כעין תרשים על החוקיות הברורה של הסדר האלוהי של הקיום ושל יחסי הגומלין בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין הבורא ובינינו לבין זולתנו. וכמו שנאמר “כמו בעליונים כך בתחתונים” כלומר הסדר למעלה הוא כמו הסדר למטה, הספירות ששימשו ליצירת חוקיות הבריאה מתקיימות כאן למטה אצל כל אחד ואחת מאיתנו.

מדוע עשר?
בנומרולוגיה על פי פיתגורס, נמצא המבנה הבסיסי של התשע (צמצום המספרים לחד ספרתי) ולכן עשר הופך לאחד. האפס הוא הכול והאינסוף והאחד הוא השלמות-שלמות האל.
כלומר העשר מורכב מהאינסוף ומהשלמות האלוהית, מושגים דומים ומשלימים זה את זה.

הספירות הן בעצם קולטי אנרגיה עצומים, שלכל אחד אופי בסיסי שונה. הן נוצרו על מנת שנוכל לקלוט את אנרגיית העל השופעת מהאינסוף ומואצלת עליהן. האצלה היא זרימת השפע האלוהי מהמקור העליון כלפי מטה.

אנרגיה זו זורמת לתוך הספירות והן משמשות כלי המרה בעלות תכונות ייחודיות שלכל אחת רטט שונה ותפקיד שונה.

הספירות מייצגות את האלוהים ככלים במערכת בריאת הקוסמוס ובו זמנית הן חלק מעוצמת האל, המופיעות כאחדות מוחלטת-שלמות. עוצמת האל לכן, תופיע בכל מימד ומימד, בכל ספירה וספירה. לכל ספירה ישנו שם וצבע המייצגים אותה, את תכונותיה וייעודה. סמלים אלו ניתנו לכל ספירה על מנת להמחיש לאדם את המסע הרוחני אותו עליו לעבור באותה ספירה.

בהכרח ישנו קשר הדוק בין הספירות לבין עצמן וכל ספירה מכילה בתוכה את המערך האנרגטי הלקוח גם מאיכויותיהן של הספירות האחרות אך ברמת דגש שונה.

כיצד עוברת האנרגיה מספירה לספירה?
ישנו צינור-נתיב בין ספירה לספירה, שיוצר הקרנה אנרגטית ויחסי גומלין מיוחדים בניהן. כלומר האנרגיה בכל ספירה (מלבד הכתר) היא שילוב שלה עצמה וזאת שקדמה לה. כל ספירה היא במעמד של מקבלת ונותנת. הכתר היא הספירה היחידה שרק נותנת.

איך זה נוגע לנו כאן למטה?
כפי שנאמר “כמו בעליונים כך בתחתונים”, כלומר גם אנחנו כאן למטה בנויים מעשר הספירות. עץ החיים מהווה בסיס לתוכו נכנסים: הצ’אקרות, האותיות, המספרים, האסטרולוגיה ובעיקר שורש הנשמה שלנו. אם נבין איזה ספירות שולטות על כל אחד ואחת מאיתנו כאן, בשלושת הרמות: נשמה, רוח, גוף-נפש, נבין את מהלך כל ספירה וספירה נדע היכן האנרגיה – עשייה שלנו זורמת והיכן היא תקועה. כמו כן נלמד לשחרר מקום זה בכלים שונים.

– אירית גושר –

כתבות

Landscape

עשר הספירות

עץ הספירות הוא בעצם מן תרשים על של חוקיות ברורה של הסדר האלוהי של הקיום ושל יחסי הגומלין בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין הבורא ובינינו

<< קרא עוד