Spirit Way

נומרולוגיה קבלית

נומרולוגיה קבלית

“לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו אביו ואמו” -יורם טהרלב-

הנומרולוגיה הקבלית עוסקת רובה ככולה במשמעות אותיות הא”ב, בצירופים שונים של האותיות, בניקוד ובמקומם בשם האדם.
בספר היצירה נאמר, שאלוהים בבוראו את העולם, השתמש באותיות והן אלו שבראו את העולם, מכאן שכל הנברא קשור לצורתן, לצלילים שלהן ולמשמעות שהן יוצרות כשהן מקובצות.

את ראשיתה של הנומרולוגיה הקבלית מייחסים לספר היצירה אשר נכתב ע”י רבי עקיבא.
ישנה גם סברה שרבי עקיבא בעצם העלה על הכתב ידע שהועבר בע”פ עוד מימיו של אברהם אבינו.

בנומרולוגיה קבלית מייחסים משמעות לאותיות בלבד. לכל אחת מ-22 האותיות ולכל אחת מ-5 האותיות הסופיות, משמעות רבת פנים, המאגדת בתוכה את העולם האסטרולוגי (כוכב או מזל), יסוד (אחד מארבע: אש, מים, אוויר, אדמה), חלקי גוף עליה היא שולטת, ספירה מעץ החיים ותמורות שונות עליה היא אחראית.

במה יכולה הנומרולוגיה הקבלית לעזור לנו?
ראשית אבחון וניתוח אישיות:
איך אנו מתנהגים בחיי היום יום, איך אנחנו חושבים, מרגישים ופועלים, תחומי עניין ועיסוק, בריאות, פוטנציאל הזוגיות שלנו, התאמות למטרות שונות, היכולת שלנו להיות מסופקים ולהגשים עצמנו, והחשוב מכל מהו התיקון שלנו? האם אנו הולכים בכיוון הנכון?

איזה שם נבחר לילד? מה שבחרה האם? מה בחר האב? אולי הבחירה של סבתא? שם “טוב”? מה זה “שם טוב”? טוב לכולם? טוב לילד הזה?

– אירית גושר –

כתבות