Spirit Way

נומרולוגיה

נומרולוגיה - תורת המספרים

לפי פיתגורס לכל מספר מ 1-9 יש יסוד רוחני ורטט אנרגטי שונה.
לכן מצמצמים את המספרים לחד ספרתיים.

מ ס פ ר
4 + 6 + 8 + 2 = 20
מצמצמים ל-2
2 -משמעות דואלית כלומר חומר + רוח מתקיימים יחד בכל מספר.

י ק ו ם
1 + 1 + 6 + 4 = 12
מחברים 1 + 2 = 3
1- אלוהות
2- חומר דואליות
3- יצירה הצורה הראשונה בטבע משולש, יצירה משותפת של אלוהות וטבע = יקום, העולם בו אנו חיים.
ה-1 לא מתקיים ללא ה- 2, יחד הם יוצרים עולם מלא.
3- אבא, אמא = ילד
האב, האם ורוח הקודש, משולש צורה ראשונה מוחשית שנוצרת מחיבור.

א ה ב ה
1 + 5 + 2 + 5 = 13
1 + 3 = 4
אלוהים + יצירה = אהבה

י ח ד
1 + 8 + 4 = 13
יחד = אהבה

– אירית גושר –

כתבות

numerology

מהי תורת הנומרולוגיה

מהי תורת הנומרולוגיה? נומרו – מספר, לוגיה – שיטה, תורה. את הנומרולוגיה חיבר המתמטיקאי –פילוסוף היווני פיתגורס. פיתגורס חיבר בין שני מרכיבים:1. המספר כערך יחסי

<< קרא עוד