Spirit Way

מהי תורת הנומרולוגיה

מהי תורת הנומרולוגיה

מהי תורת הנומרולוגיה?

נומרו – מספר, לוגיה – שיטה, תורה.

את הנומרולוגיה חיבר המתמטיקאי –פילוסוף היווני פיתגורס.

פיתגורס חיבר בין שני מרכיבים:
1. המספר כערך יחסי בעזרתו נמדד כל דבר בעולמנו- משקל ,מרחק ,גובה, זמן וכמעט כל דבר בעולם הפיזי.
2. המרכיב השני – אנרגיה – שאין באפשרותנו למדוד אלא רק את תוצאותיה (חשמל, לדוגמה, היא אנרגיה שאי אפשר למדוד אותה אלא רק את התוצאה שלה) אולם האנרגיה קיימת ומשפיעה עלינו .

כלומר מצד אחד חיפש המתמטיקאי הוכחה ומצא כי החומר בצורה הכי גרעינית שלו – אנרגיה – אינה מדידה אם כי קיימת.
אז נכנס לתמונה הפילוסוף שבו וטען שרוח האל היא זו שנתנה לנו את אותה אנרגיה וזו נמצאת בכל דבר כמו גם במספרים.
פיתגורס טען כי הישות הנצחית של העולם טבועה במספר אשר הוא קבוע בדומה לנשמה שהיא נצחית. האדם יכול לתפוס את טבע היקום רק דרך המספר והצורה. המספרים הם סמלים שעוזרים לנו להבין את המציאות הפנימית והחיצונית ועלינו להיטיב להכיר סימנים אלו.

לכל מספר רטט אנרגטי שונה. ישנה דחיסות חומר שונה לכל מספר.
פיתגורס טען שריבוע הקסם שהוא בסיס כל חומר כאן – מורכב מ-9 מספרים מ-1-9.
לכן כמעט כל המספרים הדו ספרתיים (מלבד יוצאי דופן בודדים) יהפכו לחד ספרתיים.
כמו כן כל מספר מכיל את המספרים לפניו. המספרים קיבלו כל אחד תכונות המייחדות אותו ומאפיינות אותו.

על פי טענת פיתגורס:
1. המספר אחד – הוא האלוהות
2. המספר שתיים – הנו החומר, הגוף – הפיזי – שהוא בר מדידה.
אם מחברים בין שניהם יחד 1+2= 3 שזהו מספר היצירה, יצירה משותפת של חומר ורוח יוצרת את העולם שבו אנו חיים, ה-1 לא מתקיים ללא ה-2.

ההבדל בין מספר למספר הוא ברמת דחיסות החומר שלהם, כלומר בריכוז האנרגטי וההשפעה שכל מספר יוצר עלינו.
פיתגורס טען שככל שעולים במספרים (מתחילים ב-1), החומר הופך פחות דחוס והאנרגיה יותר מזוככת.
בראשית חיינו אנו מגיבים בעיקר לאנרגיה דחוסה וחומרית יותר. בהמשך ככל שאנו גדלים ברמות התודעה, אנו מחפשים ונמשכים לאנרגיה הדלילה יותר והמזוככת יותר.

הקיום הפיזי בא לידי ביטוי במציאות היום יומית והקיום הרוחני הוא זה המוציא לפועל רעיונות ואידאות אישיות של כל אחד ואחד מאיתנו.
בנומרולוגיה אנו משתמשים בשני פרמטרים עיקריים:
1. תאריך הלידה של האדם.
2. השם המלא שלו.
אנו מחברים יחד את המספרים בצורות שונות ומקבלים מפה של מספרים אישיים. בעזרת הידע הרב על רטט המספרים אנו מפענחים את אישיותו של האדם.
ניתן גם להכין מפה מיום לידתו של האדם וקדימה להרבה שנים וכך לעקוב אחר אירועים משמעותיים ותקופות שונות בחיי האדם.

- אירית גושר -

...שתפו עם העולם

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on pinterest