Spirit Way

כתבות

Tarot Cards

טארוט

מעולם לא הוכח הלכה למעשה מאין התחילו קלפי הטארוט, ומכאן התחילו הספקולציות הרבות לגבי מוצאם.מחברים הציגו שורשים גיאוגרפיים שונים, הכוללים את ספרד, דרום צרפת, המזרח

<< קרא עוד
Landscape

עשר הספירות

עץ הספירות הוא בעצם מן תרשים על של חוקיות ברורה של הסדר האלוהי של הקיום ושל יחסי הגומלין בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין הבורא ובינינו

<< קרא עוד
Astrology

אסטרולוגיה

אסטרולוגיה פרושה –אסטרון ביוונית-כוכב ,לוגיה ביוונית –תורה. האסטרולוגיה היא שיטה החוקרת את השפעות המערך הפלנטרי (פלנטות-כוכבים) על הנעשה על פני כדור הארץ. עוד משחר הימים

<< קרא עוד
numerology

מהי תורת הנומרולוגיה

מהי תורת הנומרולוגיה? נומרו – מספר, לוגיה – שיטה, תורה. את הנומרולוגיה חיבר המתמטיקאי –פילוסוף היווני פיתגורס. פיתגורס חיבר בין שני מרכיבים:1. המספר כערך יחסי

<< קרא עוד