Spirit Way

טארוט

טארוט

מעולם לא הוכח הלכה למעשה מאין התחילו קלפי הטארוט, ומכאן התחילו הספקולציות הרבות לגבי מוצאם.
מחברים הציגו שורשים גיאוגרפיים שונים, הכוללים את ספרד, דרום צרפת, המזרח הרחוק ומצרים.
עושרם הרב של קלפי הטארוט, נובע מן האקלקטיות של הסמלים הלקוחים מאגדות ומיתוסים של ארצות מוצא שונות.

תיאוריה אחת – גורסת שמקור הטארוט בסין שבה השתמשו בקלפי משחק עוד לפני המאה ה- 11.

תיאוריה שנייה – הודו. ארבעת הסדרות של הארקנה הזוטרה התייחסו לארבעת הכיתות בדת ההינדית: הגביעים – לכוהנים, החרבות – ללוחמים, המטבעות -לסוחרים, המוטות – לשרתים.

תיאוריה שלישית – אירופה – בה הופיעו לראשונה קלפי הטארוט ב-1392 (בספר החשבונות של שארל השישי, מלך צרפת).
סכום כסף שולם לנזיר בשם יואיכים גרנגונר, תמורת שלוש חפיסות קלפים מעוטרות בזהב וצבעים שונים ומקושטות בהמצאות רבות.
חיזוק לתיאוריה זו מצאו בשוויצריה – תיאור של האח יוהנס, בה תיאר משחק קלפים במונחים של מבנה חברתי (הקלפים ייצגו מלכים ופשוטי עם).
בתקופת ימי הביניים שלטה הנצרות באירופה, ועסקה בעיקר בחיסולן של כיתות נוצריות למחצה. כיתות אלו סיכנו את ההגמוניה הנוצרית השולטת.
מספר דוקטרינות אפיקורסיות שרדו וידועות בשם גנוסטיזם שפירושן האמונה בתורת הנסתר.
הגנוסטיזם משלב דוקטרינות הודיות, אשוריות, פרסיות ומצריות, הקבלה היהודית ודרשות של הנצרות המוקדמת.
משם צמחו תורת הנסתר האירופאיות, הכוללות ללא ספק את הטארוט.
רוב הדימויים המופיעים על הקלפים פגניים במוצאם, וכך הפכו אלי הדתות הקדומות לשדם של הדת החדשה.
ואכן פעמים רבות התייחסו אנשים לקלפי הטארוט בשם ספרי השטן.

אי הבנה וחוסר הכרה של התורות המיסטיות והקשרן הקדום לכישוף, מאגיה שחורה, רשע היוו גורמים מכריעים לרתיעה מעיסוק בקלפי הטארוט.

במאה השמונה עשר הייתה התעוררות של פולחני תורת נסתר, וחברי אגודת סתרים צרפתית טענו שהטארוט מקורן במצרים מאחר והיא כוללת את עקרונותיהם של כוהני מצרים הקדושה.
סברתם הייתה שהקלפים הובאו לאירופה ממצרים על ידי צוענים אשר לפי אמונתם היגרו ממצרים.
החלוץ באשכולות מחשבה זו היה אנטואן קור דה גבלאן – איש כמורה, שהעמיק חקור בתורה והעקרונות של מצרים הקדומה.
נושא זה זכה לתשומת לב קיצונית והוא הוציא ספר בעל תשעה כרכים שנקרא “ניתוח העולם הפרימיטיבי והשוואתו לעולם המודרני”.
הנוהג הקדום היה לעמוד במקדשו של תות שקירותיו קושטו בציורי דמויות שייצגו את הכוחות העיקריים השולטים במרקמי החיים על המבקש להתייעץ באלים היה להשליך את המוטות כלאחר יד.
לאחר נפילתם היו הכוהנים בודקים את הכיוון שאליו כל מוט היה מופנה וכך מפענחים את הדימויים, שהמוטות הורו בכיוונם את “דבר האלים”.
מתוך נוהג זה נובע השימוש של נשיאת הדימויים על גבי הקלפים.

במאה התשע עשרה – צרפתי שהיה חבר באגודת הסתר רוזנקרויץ ואיש קבלה נלהב -אליאס לוי שמו – הביא להכרה את חשיבות הקשר בין עשרים ושתיים האותיות העבריות לבין עשרים ושתיים הקלפים של הארקנה הבכירה.

בעקבות גילוי זה קלפי הארקנה הבכירה סופררו מחדש, כדי להתאימם עם שיטת הקבלה וחפיסות מודרניות רבות חיקו את הסדר המספרי החדש.
נמצא כי עשרים ושתיים האותיות של האלף בית העברי חברו בעשרים ושתיים המשעולים של עץ החיים , בקבלה.
עץ זה מתאר בין השאר כיצד נברא העולם באמצעות עשר הספירות.
ממצא זה מחזק את הקשר הקבלי והיהודי לקלפי הטארוט, שאותו גילה אליאס לוי.
לוי מקשר את ארבעת הסדרות עם האותיות שיוצרות את שמו הגדול של אלוהים –יהוה, י-מוטות – אש, ה-הגביעים – מים, ו-חרבות – אוויר, ה-מחומשים – אדמה.

הארקנה הזוטרה
הקלפים הבכירים הם הרוחניים יותר ומספקים ידע והכוונה לחייו הפנימיים של המבקש ופרטים על מצבו הפסיכולוגי.
הקלפים הזוטרים – ארציים יותר, קונקרטיים יותר, מעשיים יותר ומפרטים גם את הפרטים הקטנים.
קלפי חצר המלכות פועלים כגשר המקשר בין השניים.

תיאוריה נוספת לארקנה הזוטרה: סמלי הטארוט, המוט, הגביע, החרב והמחומש, חברו עם ארבעת החפצים המקודשים של הגביע הקדוש, אשר נמצאו בטירת הגביע הקדוש באגדת המלך ארתור. ארבעת החפצים המקודשים של הגביע הקדוש, מקורם בארבעת האוצרות של אירלנד סמלי הקסם של המיתוס הקלטי.

פירושם של ארבעת סמלי הקסם של המיתוס הקלאסי :
מוט: חניתו של לוג אל בעל גמישות עליונה המוכר לבני עמו, כרב כישורים.
האגדה מספרת שכאשר הגיע לראשונה והביע את רצונו להתקבל ל”טואטה” נדרש להצהיר על מקצועו, על כל אחד מהמקצועות הייתה התשובה שיש כבר אחד כזה, ואז הוא שאל אם יש אחד האוחז בכל המקצועות כולם, ונענה שלא. כך הצטרף לוג בתרועת ניצחון למסדר הטואטה.
זהו תיאור מאוד מתאים וליסוד המציין אותו,
יסוד האש. (יוזמה, יצירתיות, אקטיביות).

גביע. ה”דאגאדה” נודע כמי שהזין את כל בני עמו – סירו לא חדל מלספק מזון, אף סופר שהחייה מתים. הגביע משול לסיר של ה “דאגאדה” כמו גם ליכולת הנתינה הפנימית והאינסופית שהייתה לו, הוא אף פעם לא התרוקן.
היסוד-מים

חרב: חרב המוות של הדאגאדה מלך ה”טואטה”, הייתה רבת עוצמה וכאשר נשלפה מנדנה לא הצליח אף אויב להימלט מלהבה. סדרת החרבות, משחרת לאמת שאין להימלט ממנה.
היסוד-אוויר

מחומש: ” האבן של פאלי ” מושב ההכתרה של מלכי אירלנד , עליה נאמר שהייתה צועקת בקול רם כאשר מלכה החוקי של אירלנד הוכתר עליה.
היסוד: אדמה.

קלפי הטארוט משתלב בסמלים היהודים, נוצרים וקלטים בצורה מדהימה. הטארוט משקפים מיזוג של זרמים שונים בהגות ובמסורת.

כיצד פועלים קלפי הטארוט
הפתרון לחידה כיצד פועלים קלפי הטארוט נמצא במוחו של הקורא, יותר מאשר בקלפים עצמם. הדימויים מתפקדים כמראות המשקפות ידע הטמון עמוק בתת ההכרה ואשר מציאותו כלל לא מוכרת לשואל.
קלפי הטארוט מתפקדים כגשר בין ההכרה והידע התת הכרתי. ידע ותשובות עולים מתת ההכרה, באמצעות החלומות, הדמיון או התחושה, וקלפי הטארוט הופכים אותם לסמלים ויזואליים.

- אירית גושר -

...שתפו עם העולם

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on pinterest