Spirit Way

טארוט

קלפי הטארוט

קלפי הטארוט משמשים כמראה לתת המודע שלנו. הידע כולו נמצא בנו והקלפים עוזרים לנו להוציא ידע זה החוצה.

מקריות או לא?
איך זה שדווקא בקלפים אלו בחרתי?
העתיד בידי או בידי שמיים?
איך מפרשים את כל הציורים/סמלים האלו?
למה יצאו לי קלפים צהובים? כחולים? שחורים? אדומים?
למה יש לי מלך ולא מלכה?
למה שתי דמויות?

כל אדם יודע בתוכו מה נכון לו באותו רגע ובאותה סיטואציה שהוא נמצא. הקלפים עוזרים לו להגיד את זה בקול רם ובצורה ברורה.

קלפי הטארוט עתיקי יומין הן ומשופעים בסמלים ומיתוסים, הלקוחים מתקופות ואמונות שונות.
במהלך אלפי שנות קיומם שימשו הקלפים לחיזוי ועזרה בצמתים של התלבטויות.
הקלפים משמשים לנו כמראה לתת המודע שלנו ובעזרתם ניתנת לנו האפשרות להביט בתוכנו פנימה ולבחור את דרכנו מתוך האמת שלנו ולהציץ אל בחירת הנשמה שלנו.

– אירית גושר –

כתבות

Tarot Cards

טארוט

מעולם לא הוכח הלכה למעשה מאין התחילו קלפי הטארוט, ומכאן התחילו הספקולציות הרבות לגבי מוצאם.מחברים הציגו שורשים גיאוגרפיים שונים, הכוללים את ספרד, דרום צרפת, המזרח

<< קרא עוד