Spirit Way

אסטרולוגיה

אסטרולוגיה

אסטרולוגיה פרושה –אסטרון ביוונית-כוכב ,לוגיה ביוונית –תורה.

האסטרולוגיה היא שיטה החוקרת את השפעות המערך הפלנטרי (פלנטות-כוכבים) על הנעשה על פני כדור הארץ.

עוד משחר הימים טענו החוקרים הידועים והחשובים קופרניקוס וגליליאו שהכוכבים במהלכם המשתנה זה מזה ומכדור הארץ – יוצרים שדות מגנטיים אשר משפיעים על הרכב היונים באוויר. הרכב זה המשתנה תדיר יוצר שינויים ביוכימיים המשפיעים על התנהגות האורגניזם החי כאן על כדור הארץ . האדם חווה זאת כשינויים בריאותיים שינוי במצב האנרגטי ושינוי במצב הרוח שלו.

השפעת השדה המגנטי תלויה במרחק בין הכוכבים השונים.נמצא שכאשר הזוויות הבין כוכביות מורכבות מ-90 ומ-180 מעלות,ישנה פעילות מוגברת הגורמת להפרעות אלקטרומגנטיות, זוויות אלו יקראו לכן-” זוויות קשות” בשל השפעתם המשבשת ומשנה את המערך הביוכימי הטבעי של החי. לעומת הזוויות של 60 ו-120 שהן זוויות בהן כל החי זורם ומתנהג בדרך הטבעית לו, ללא מאמץ או קושי.

הונחה לכן ההנחה, על קיום הקשר בין מערך הכוכבים לבין התנהלות החי כאן כולל כמובן האדם. האסטרולוגיה חוקרת
קשר זה והשפעותיו על מצבו הרגשי, האנרגטי, הרוחני והפיזי
של האדם כמו גם לאירועים שונים בחייו.
לאחר מחקרים רבים, נמצא שברגע הלידה המערך הייחודי של הכוכבים בזמן הלידה מכתיב מאוחר יותר את אישיותו של האדם.
כלומר מערך הכוכבים זה יוצר מעין ” צריבה על הארד דיסק” של האדם ומשמש בסיס אישיותי מערך זה קרוי-מפת לידה. כמובן שגורמים נוספים כמו תרבות, חינוך ותקופה משפיעים
גם כן על אישיותו של האדם.

הכוכבים סובבים את כדור הארץ והוא סובב גם כן, אך
באסטרולוגיה מהווה כדור הארץ או האדם את המרכז הבלתי משתנה וכל הכוכבים זזים סביבו.
חשוב לציין שמפת הלידה אינה משתנה אך הכוכבים ממשיכים לזוז ולסובב אותנו. בכל זמן נתון יוצרים הכוכבים מערך שונה, אחר, המשפיע עלינו . כלומר השינויים שאנו חווים נובעים בין השאר מתוך תזוזת הכוכבים והשפעתם הייחודית של מפת הלידה הייחודית שלנו. מעברים אלו מאפשרים לנו ליצור שינויים בחיים, בין אם זה שינוי חיצוני כמו מעבר דירה או מעבר עבודה או חשוב יותר שינוי דפוס פנימי והיכולת לשנות הרגלים והחלטות.
כך מובנת יותר האמרה “הגודל נתון והרשות נתונה ” .
נמצא אם כן שלמרות שהאדם נולד עם מפה-גורל ,הכול סביבו זז ומשתנה וישנם נקודות בזמן שהוא יכול לבחור בדרך שונה .
נקודות אלו נקראות מעברים.

בתוך מפה אסטרולוגית ישנם מספר מרכיבים :המזלות, הבתים והכוכבים. תפקיד האסטרולוג הוא לחבר בין המרכיבים הללו, לבנות את המפה ולפענח את מרכיבי אישיותו של האדם.

מהי פסיכו-אסטרולוגיה
שילוב בין אסטרולוגיה ופסיכולוגיה שיצרה דר’ ליז גרין פסיכולוגית אנגליה.
ייחודה של הפסיכו אסטרולוגיה הוא במיזוג של עולם
הפלנטות האסטרולוגי והאינטרפרטציה הפסיכולוגית, (לפי תורת הטיפוסים בעיקר).
הפסיכואסטרולוגיה מספרת את סיפור חייו של האדם, כישוריו, עולמו הרגשי, והדפוסים עכשוויים ואלו שמקורם הוא קרמתי. התבוננות מנקודה של הבנת המניעים , חידוד המודעות ורצון לפצח דפוסים מעכבים.
תורה זו יעילה יותר עמוקה יותר ומדויקת יותר מן האסטרולוגיה הרגילה ומאפשרת לאדם לבצע תהליכי מודעות בזמן קצר יותר תוך שימוש במרכיבים החזקים של אישיותו.

- אירית גושר -

...שתפו עם העולם

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on pinterest