Spirit Way

אסטרולוגיה

אסטרולוגיה

“איך זה שכוכב אחד לבד מעז.
איך הוא מעז, למען השם.
כוכב אחד לבד.
אני לא הייתי מעז.
ואני, בעצם, לא לבד.” נתן זך-

האם באמת כוכב אחד מחליט עלי? האם כמה כוכבים מחליטים עלי? האם אפשר לסמוך עליהם שיחליטו נכון?

אסטרולוגיה, תחום החיזוי והאבחון אולי העתיק מכולם, המורכב מחישובי חישובים, והתחום שממשיך להתפתח כל הזמן עם היכולות הטכנולוגיות ועם גילוי כוכבי לכת חדשים.
אסטרולוגיה מאבחנת בצורה מעמיקה ביותר את האישיות שלנו, תחומי ההתעניינות שלנו, דפוסים פסיכולוגיים, דפוסי פעולה ואפילו דפוסים קרמתיים מגלגולים קודמים.

לכן האסטרולוגיה יכולה לעזור לנו בהבנה של מצבים מורכבים בחיינו, מצבים של התלבטות, מצוקה, שמחה, מצבי רוח, זוגיות.

בחרנו בבן/בת זוג הנכונים לנו?
אולי נכון לפעם ועכשיו כבר לא?
בחרנו במקצוע הנכון? בלימוד הנכון?
ואולי לא בחרנו בכלום?
אולי בחרו בשבילנו?
אנחנו הבעלים של חיינו?
האחרים בעלים עלינו?
הכוכבים מכתיבים לנו?

תשובות לשאלות אלו ואחרות נגלה יחד

– אירית גושר –

כתבות

Astrology

אסטרולוגיה

אסטרולוגיה פרושה –אסטרון ביוונית-כוכב ,לוגיה ביוונית –תורה. האסטרולוגיה היא שיטה החוקרת את השפעות המערך הפלנטרי (פלנטות-כוכבים) על הנעשה על פני כדור הארץ. עוד משחר הימים

<< קרא עוד